Puja & Mantra Tinggalan Kyai Kasan Mustopo

Dunga Slamet Pengging

Dibaca setelah melakukan sholat.

tumindakku lawan allah
lumahku payung iman
asahi tunggal allah
ya allah3x

kinepungan poro wali
kinepungan poro nabi
kinepungan poro malaikat

(Nama) ………teguh langgeng semangat
yo ingsun wong (lanang/wadon) sejati
Allahu Akbar 3x

Mantram Paes

Bismillah hirrohman hirrohim, awit saking keparenging allah ingsun miwiti maesi, genduk…..


Gunung manik gumuk inten, gusimu inten tumetes esemu madu sumringat,

Untumu gumebyar kaya jayeng astra. 

Teko kedhep teko kerep, teko welas teka asih, panduluning wong marang sira.

awit saking keraaning allah.

Donga dandan / damar kuning

Bismillah hirrohmanhirrohim, Kembang jaya sekar pirangga jati, mekar pinyangga asta, wit ringin ing tengahing segara, sun amuji damar kuning, qis qali godong nabi, kembang lintang pentil rembulan woh srengenge, ya ingsun wong lanang sejati.

Donga badhe sare

Niat ingsun turu, Bantalku sahadat, Kasurku iman, Gulingku istighfar, Kemulku sholawat, La illaha illalah.

Nambani wong lara

Bismillahirrahmanhirrahim

jalino jaliro 3x

Donga Puja Slamet

Hong Prayogantara,
Sun memuja sarining mbulan,
Sun memuja sarining lintang
Sun memuja sarining srengenge,
Sun memuja sarining bayu,
Sun memuja sarining geni,
Sun memuja sarining lemah,
Sun memuja sarining banyu,
Sing ngupengi Naga Bandha,
Sing nyangga Naga Antaboga,
Sing mayungi Naga Basuki,
Sendhenanku wesi dladhag lungguhanku wot ogal agil,
Sun memuji sari sarining bumi, mustika kang aran Gunung Arjuna
Awit saking kersaning Gusti kang jumeneng tengahing caksu.
Asingep sarining mega,
Ateken jangeting teja,
Langgeng Gusti salakuku, rahayu kang tinemu.