Mantram Dalang

Wiwit dhalang bidhal saking griyanipun sampun ngrapalakên mantram, kados ngandhap punika:

Oum awignam astu sing lêlêmbut pêdhanyangan sira ing … (griyanipun dhalang) kang kêkithêr kang sêmara bumi, biyang babo kêbuyutan. Allah rewang-rewangana aku, katêkana sasêdyaku katurutana sakarêpku. Umat lanang umat wadon andêdulu marang aku têka dhêmên têka asih, asih saking karsane Allah, ya hu Allah, ya hu Allah, ya hu Allah.

Mawi njêjak siti kaping tiga kalihan nalika ngrapalakên ya hu Allah, kanthi mêgêng napas.
Dumugi papan panggenan ndhalang matêg mantram malih. Mantramipun sami  ing nginggil, namung panggenan griyanipun dhalang kagantos griya ing  papanipun anggènipun ndhalang.

Manawi gangsa sampun talu lajêng ngrapalakên mantram kados ngandhap punika:

Sang Nagabumi sirahing bumi ya hu danyang ing kene, rewang-rewangana aku. Aja pati-pati padha bubar sing padha nonton yèn durung wis anggonku ndhalang

Mawi njêjak siti kaping tiga mêgêng napas, kenging kalambaran gêlaran.
Manawi taksih ngginakakên blencong, ngungalakên blencong sêpisanan  (sadèrèngipun wiwit) mawi rapal mantram kados ngandhap punika:

Hong Sang Hyang Suksma Purbajatining Tunggal, Sang Hyang Nurcahya urubing damar mrabani sabuwana. Têka kèdhêp têka lêrêp, têka wêlas têka asih, wong satarub padha ndêdulu marang badan sêriraku.

Badhe nyêmpala kothak kapisanan sasmita mungêl gêndhing/gangsa jêjêr, ngrapalakên kados ngandhap punika:

Gunung-gunung lungguhku, pêtak lindhu prêbawaku

Mawi njêjak siti kaping tiga kenging kalihan lênggah kalambaran gêlaran.
Manawi mbêdhol kayon kalorot lajêng pucukipun katumpangakên lambening  kothak, kapijêt-pijêt sarta ngrapalakên mantram kados ngandhap punika:

Humangungkung awakku kadya gunung, kul kul dhingkul rêp rêp sirêp wong sabuwana têka kèdhêp têka lêrêp têka wêlas têka asih, asih saking kêrsane Allah