Kumpulan doa dan pujian

KH. Idris Marzuqie Lirboyo pernah berkata :

Kowe ki nek nompo dungo-dungo Jowo seko kiai sing mantep. Kae kiai-kiai ora ngarang dewe. Kiai-kiai kae nompo dungo-dungo Jowo seko wali-wali jaman mbiyen. Wali ora ngarang dewe kok. Wali nompo ijazah dungo Jowo seko Nabi Khidlir. Nabi Khidlir yen ketemu wali Jowo ngijazaji dungo nganggo boso Jowo. Ketemu wali Meduro nganggo boso Meduro.

KH. A. Mahin Thoha, Lirboyo yang diterima dari KH. A. Chalwani Nawawi, Berjan Purworejo yang diterima dari Mbah Yai Dalhar bin Abdurrahman, Watucongol. mempunyai doa agar tekun bekerja dan diberi kelapangan rizki.

Allahumma ubat-ubet, biso nyandang biso ngliwet. Allahumma ubat-ubet, mugo-mugo pinaringan slamet. Allahumma kitra-kitri, sugih bebek sugih meri. Allahumma kitra-kitri, sugih sapi sugih pari.

KH. Achmad Chalwani Nawawi mempunyai doa yang terkait dengan keamanan.

Bismillahirrahmānirrahim. Kun Fayakun, rinekso dhening Allah, jinogo dhening moloekat papat, pinayungan dhening poro nabi, Laa ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.

KH. Ma’ruf Kedunglo mempunyai doa suwuk untuk bekal pasukan Hizbullah dan ditiupkan ke air.

Allahumma sallimnaa minal bom wal bedil wal bunduq wal martil wa uddada hayatina

KH. Bisri Musthofa meriwayatkan doa dari KH. Kholil Kasingan Rembang sebuah doa agar berhasil menyapih bayi.

Bismillahirrahmanirrahim. Cerma ratu, si bayi laliyo duduh susu, ilingo sego lan banyu, adem asrep, saking Allah Ta’ala, Laa ilaaha illallah, Muhammadur Rasulullah

KH. Bisri Musthofa juga meriwayatkan doa dari KH. Ma’ruf Kedunglo, doa agar orator dan orang berpidato diberi kelancaran.

Bismillahirrahmanirrahim, sang manik cemar uripmu wus kacekel. Diluk dingkul katungkul dingkul (diwoco ping 3 tanpo ambekan). Laa ilaaha illallah, Muhammadur Rasulullah.

Doa Rama Kawula

Rama kawula ing swarga, Asma Dalem kaluhurna, Karaton Dalem mugi rawuha, Karsa Dalem kalampahana, wonten ing donya kados ing swarga, kawula nyuwun rejeki kangge sapunika, sakathahing lepat nyuwun pangapunten dalem, kados dene anggen kawula ugi ngapunten dhateng sesami, kawula nyuwun tinebihna saking panggodha, saha linuwarna saking piawon. Amin.

Doa Aku Percaya

Kawula pitados ing Allah, Rama Sang Mahakuwasa, ingkang nitahaken bumi langit.  Saha ing Gusti Yesus Kristus, Putra Dalem ontang-anting, Pangeran kawula. Ingkang miyos saking Ibu Kenya Maria, kagarba dening kuwasa Dalem Hyang Roh Suci. Ingkang nandhang sangsara nalika jamanipun Ponsius Pilatus, saha kapenthang, seda sarta kasarekaken. Tedhak dhateng papan pangentosan, tigang dintenipun wungu saking seda. Mekrad dhateng swarga, pinarak ing satengen Dalem Allah, Rama Sang Mahakuwasa. Saking ngriku badhe rawuh ngadili para tiyang gesang utawi pejah.  Kawula pitados ing Hyang Roh Suci. Pasamuwan Katulik ingkang suci, lan panunggiling para Suci. Pangapuntening dosa. Tangining badan. Saha gesang langgeng. Amin.

Salam Maria

Sembah bekti kawula, Dèwi Maria, kekasihing Allah. Pangéran nunggil ing panjenengan dalem. Sami-sami wanita Sang Dèwi pinuji piyambak, saha pinuji ugi wohing salira Dalem, Sri Yésus. Dèwi Maria, Ibuning Allah, kawula tiyang dosa sami nyuwun pangèstu dalem, samangké tuwin bénjing dumugining pejah.
Amin.

Pujan Dahyang, dari mBah Sunarto Pesanggrahan – Batu

Ingsun memuji sarine geni, geni kang paring budi dhateng ….. (asma ingkang kagungan kersa)
Ingsun memuji sarine bumi, bumi kang ngembani dhateng …… (asma ingkang kagungan kersa)
Ingsun memuji sarine toya, toya ingkang angsung cahya dhateng …… (asma ingkang kagungan kersa)
Ingsun memuji sarine bayu, bayu ingkang angsung wahyu dhumateng … (asma ingkang kagungan kersa)
Ingsun memuji sarine lintang lan rembulan, lintang lan rembulan ingkang angsung wangsit dhumateng …. (asma ingkang kagungan kersa)
Ingsun memuji mustikaning jagad, Hyang Jagad Pramudhita, oleh pangandikane Gusti Kang Maha Kuwasa.
Oleh sabdane para Nabi, oleh pangandikane para Wali kinabulan panyuwunane …

Donga saking mas Nuriawan, paringan Mbah kuring ingka diwasiataken saking eyang prana sapu jagat ing Desa Cobaan, Selorejo, Blitar.

Til kontal kantil kembang kantil asmorone asmoro kinantil. kinantil no si jabang bayi …….. Marang jabang bayiku. Yen lek wes kantil ojok enek mlaku lek gorong gandeng renteng karo tangan ku yo ojok enek mangan lek gorong mangan karo aku. Yo ojok enak -enak turu yen gurung turu nok sanding ku. Sak kabeh iku kersaning Allah. Lailahaillah Muhamadarosullah..