Sang Mahadewa

Kanthi ngunjukaken panuwun dhumateng Gusti Ingkang Akarya Jagad. Nawala punika kawedalaken dening Komunitas Pebursa Tosan Aji Nusantara (KAPTEN) lan BAWARASA katur dhumateng Kurniawan Eko Supeno. Katitimasan kaping 23 Sura Jimakir 1954 Jumat Kliwon wuku Sungsang | 11 September 2020. Mapan ing dalem Megantaran, Ngijo, Malang. Minangka katrangan ponang tosan aji sepuh awujud keris ingkang kaparingan tetenger Sang Mahadewa. Kanthi gancaran, inggih punika:

Read More
Suryo Genthong

Kanthi ngunjukaken panuwun dhumateng Gusti Ingkang Akarya Jagad. Nawala punika kawedalaken dening Komunitas Pebursa Tosan Aji Nusantara (KAPTEN) lan BAWARASA katur dhumateng Himanda Resi Bagaskara. Katitimasan kaping 23 Sura Jimakir 1954 Jumat Kliwon wuku Sungsang |11 September 2020. Mapan ing dalemMegantaran, Ngijo, Malang. Minangka katrangan ponang tosan aji sepuh awujud keris ingkang kaparingan tetenger Surya Genthong. Kanthi gancaran, inggih punika:

Read More