Sang Tlagasari

Kanthi ngunjukaken panuwun dhumateng Gusti Ingkang Akarya Jagad. Nawala punika kawedalaken dening BAWARASA katur dhumateng Kurniawan Eko Supeno. Katitimasan kaping 23 Sura Jimakir1954 Jumat Kliwon wuku Sungsang | 11 September 2020. Mapan ing dalem Megantaran, Ngijo, Malang. Minangka katrangan ponang tosan aji awujud keris ingkang kaparingan tetenger Sang Tlagasari. Kanthi gancaran, inggih punika:

ItemSpesifikasi
Serial2008272-001
Pembuatan2020
DesainerKurniawan Eko Supeno
BesalenBesalen Mangiran
DhapurJalak Ngore
RicikanSogokan, Pejetan, Sraweyan,
Ri pandhan.
PamorWengkon
WarangkaKemuning – Ladrang Solo
DederKemuning
Berat274 gram
Panjang45 cm
Condong Leleh78°
TangguhKamardikan

“Pusaka iki muga bisaa dadi sarana, Mulyaning uripku, Wong tuwaku, Bojo lan anakku, Dulurku lan, Wong kang ana sakupengku.”

— Kurniawan E. Supeno