Sang Tunjungsekar

Kanthi ngunjukaken panuwun dhumateng Gusti Ingkang Akarya Jagad. Nawala punika kawedalaken dening BAWARASA katur dhumateng Bondhan Rio Prambanan. Katitimasan kaping 23 Sura Jimakir 1954 Jumat Kliwon wuku Sungsang | 11 September 2020. Mapan ing dalem Megantaran,  Ngijo, Malang. Minangka kekancingan ponang tosan aji awujud keris ingkang kaparingan tetenger Sang Tunjungsekar.
Sinidhakara pinuja puji mring Hyang Maha Suci ingajab kasembadan ingkang ginayuh.

ItemSpesifikasi
Serial
Pembuatan2018
DesainerBondhan Rio
PembuatRT Mangir Brodjo Amardiko (Mujiono/Ki Mangir Segaran)
DhapurTunjung Sekar Panji Wilis
RicikanGusen, Pudhak Sategal, Kembang Kacang, Jalen 2, Lambe Gajah 2, Pijetan, Sogokan 2, Sraweyan, Greneng, Ada-ada Panji Wilis
PamorKutha Mesir Wengkon
WarangkaGaharu – Ladrang Solo
DederGaharu
Berat299 gram
Panjang43.5 cm
Condong Leleh79.5⁰
TangguhPutran HB Kamardikan

“……..”

— Bondhan Rio P.