Sang Nuswantara

Kanthi ngunjukaken panuwun dhumateng Gusti Ingkang Akarya Jagad. Nawala punika kawedalaken dening BAWARASA katur dhumateng Michael Anjang Ponco Kurniawan. Katitimasan kaping 23 Sura Jimakir 1954 Jumat Kliwon wuku Sungsang | 11 September 2020. Mapan ing dalem Megantaran,  Ngijo, Malang. Minangka kekancingan ponang tosan aji awujud keris ingkang kaparingan tetenger Kyai Nuswantara.
Sinidhakara pinuja puji mring Hyang Maha Suci ingajab kasembadan ingkang ginayuh.

ItemSpesifikasi
Serial2008271-001
Pembuatan2017
DesainerMichael Anjang Ponco Kurniawan
PembuatRT Mangir Brodjo Amardiko (Mujiono/Ki Mangir Segaran)
DhapurSepang Sigar Jantung
RicikanRelief Pulau Indonesia Kinatah Silih Asih
PamorKeleng
WarangkaEbony – Sandhang Walikat
DederEbony – Semar Silih Asih
Berat513 gram
Panjang32 cm
Condong Leleh80.5⁰
TangguhKamardikan

“Kinarya tetenger lan pangiling-iling kagem para putra ing mbenjang, bilih Bangsa Indonesia mokal menawi pinisah kaliyan kabudayan. Amargi kabudayan punika minangka jiwanipun Bangsa Indonesia, Wasana wajib dipun jagi lan dilestariaken”

— Michael A. Ponco K.