Suryo Genthong

Kanthi ngunjukaken panuwun dhumateng Gusti Ingkang Akarya Jagad. Nawala punika kawedalaken dening Komunitas Pebursa Tosan Aji Nusantara (KAPTEN) lan BAWARASA katur dhumateng Himanda Resi Bagaskara. Katitimasan kaping 23 Sura Jimakir 1954 Jumat Kliwon wuku Sungsang |11 September 2020. Mapan ing dalemMegantaran, Ngijo, Malang. Minangka katrangan ponang tosan aji sepuh awujud keris ingkang kaparingan tetenger Surya Genthong. Kanthi gancaran, inggih punika:

ItemSpesifikasi
Serial2008270-003
PemilikHimanda Resi Bagaskara
Diterima dariStefanus Hadirin Baktir
Pada Tahun2016
DhapurBrojol
RicikanBlumbangan
PamorPedaringan Kebak
WarangkaNagasari – Sandhang Walikat
DederNagasari – Narada Kandha
Berat185 gram
Panjang33.6 cm
Condong Leleh77⁰
TangguhKediri


Mliginipun gegayuhan ingkang ginadhang inggih punika :

“Om Bhur Buwah Swah, Tat Sawitur Warenyam, Bhargo Dewasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Pracodayat.”

— Mantram Gayatri