Sang Mahadewa

Kanthi ngunjukaken panuwun dhumateng Gusti Ingkang Akarya Jagad. Nawala punika kawedalaken dening Komunitas Pebursa Tosan Aji Nusantara (KAPTEN) lan BAWARASA katur dhumateng Kurniawan Eko Supeno. Katitimasan kaping 23 Sura Jimakir 1954 Jumat Kliwon wuku Sungsang | 11 September 2020. Mapan ing dalem Megantaran, Ngijo, Malang. Minangka katrangan ponang tosan aji sepuh awujud keris ingkang kaparingan tetenger Sang Mahadewa. Kanthi gancaran, inggih punika:

ItemSpesifikasi
Serial2008270-001
PemilikKurniawan Eko Supeno
Diterima dariMasyhudi Ch, S.Ag
Pada Tahun2017
DhapurTilamsari
RicikanLis Gusèn, Pejetan, Sraweyan,
Tikêl alis
PamorNgulit Semangka
WarangkaTrembalo – Ladrang Solo Iras
DederTrembalo
Berat136 gram
Panjang39.5 cm
Condong Leleh79⁰
TangguhTuban